OBSZAR DZIAŁANIA

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97, nr 133, poz. 882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Zgodnie z art.8 ust.6 w/w ustawy wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Właściwość egzekucji z nieruchomości.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Tomasz Barczyński może prowadzić egzekucję z nieruchomości położonych we właściwości Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu tj. Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu oraz gminy Czerwonak, Swarzędz, Puszczykowo i miasto Luboń.

Kliknij na wybranym obszarze mapy aby zobaczyć szczegóły.

Właściwość terytorialna

>> Szczegółowy wykaz ulic <<            >> Szczegółowy wykaz miejscowości <<